Thursday, 20 October 2011

Hey summer, where are you


Fragmenty léta.
Nejkrásnější, nejupovídanější, nejrozmazlenější a nejprinceznovatější ségra na světě.
Nejfrajerštější, nejšikovnější, nejcíťovatější a nejlepší brácha na světě.

No comments: